munkaügyi mediáció

A mediáció, így a munkaügyi mediáció is magyarul közvetítést jelent, mégpedig két vagy több fél között felmerült vitában. A mediáció olyan speciális konfliktusmegelőző, konfliktuskezelő módszer, amely során az egymással nézeteltérésben, vitában álló felek tudtával és beleegyezésével egy harmadik, semleges fél, a mediátor közreműködésével történik meg a kialakult helyzet tisztázása, valamint a folyamat további részeként az érintettek számára kielégítő, megnyugtató, nem ritkán kifejezetten örömteli helyzet létrehozása, a felmerült probléma megoldása. A mediátor nem döntőbíró, sokkal inkább vitavezetőként lép fel, hiszen a mediáció során a hangsúly a felek közötti egyezkedésen, egyeztetésen van. Ez a megállapítás különösen igaz a munkavégzés során, a munkahelyen keletkezett konfliktusok megoldására és megelőzésére. A mediáció számos területe és irányzata ismert. Ezek közé tartozik a munkaügyi vagy gazdasági mediáció is.

Forrás:

dr. Barinkai, dr. Bártfai, dr. Dósa, dr. Gulyás, dr. Herczog, dr. Horváth, dr. Kutacs, dr. Lovas, dr. Molnár: A mediáció; A közvetítői tevékenység (második, hatályosított, bővített kiadás) HVG-ORAC kiadó 2006.

Relációk