egyéni továbbképzési terv

Egyéni továbbképzési tervnek nevezik a közszolgálati tisztviselők tanulmányi kötelezettségeinek és egyéni fejlesztési igényeinek teljesítését biztosító – egy éves időszakra szóló – képzési tervet. Az éves teljesítményértékelés eredményét figyelembe véve, a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezetőnek kell gondoskodnia az egyéni továbbképzési terv elkészítéséről. Az egyéni továbbképzési terv összeállításához – évente aktualizált – tervezési útmutató áll rendelkezésre. A tervek kialakításához igénybe vehető programok jegyzékének megismerését, az egyéni tervek elkészítését és szervezeti szintű összesítését, a tervekben szereplő és jóvá hagyott programok megszervezését, lebonyolítását, az eredmények rögzítését, nyilvántartását, archiválását központilag működtetett informatikai rendszerek támogatják. A továbbképzések teljesítésének mérése tanulmányi pontrendszerrel történik. Az egyes közszolgálatok, a hatályos jogszabályoknak megfelelően – eltérő megoldásokat alkalmazhatnak.

Forrás:

273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről. (18-21. §)

Relációk