egész életen át tartó tanulás

Valamennyi, életünk során folytatott tanulási tevékenység, melyet a tudás, a készségek és a kompetenciák fejlesztésének céljával végzünk egyéni, állampolgári/civil, társadalmi és/vagy foglalkoztatási perspektívában. A tanulás az életút végéig tartó, az emberi lét szerves részévé váló általános társadalmi tevékenység. A life long learning szorosan kapcsolódik a társadalmi, a gazdasági és a politikai méltányossághoz, a nemek egyenlőségéhez, a tanulás egyetemleges jogához, az emberi jogok tiszteletéhez, a kulturális sokszínűség elfogadásához, és az emberek aktív részvételéhez az életüket érintő kérdések tekintetében. Az egész életen át tartó tanulás színterei között egyre nagyobb hangsúllyal jelennek meg a képző helyeken kívüli helyszínek: a helyi közösség, a munkahely, az otthon. A nem formális körülmények között megszerzett ismeretek (munkatapasztalat, számítógép-felhasználói jártasság, nyelvtudás stb.) egyre nagyobb jelentőséggel bírnak az elhelyezkedésnél.

Forrás:

A Lifelong Learning and Lifewide Learning, National Agency for Education, Stockholm, January 2000. (5-50. old.); Benedek András: Szakképzés-pedagógia. A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak. Typotex Kiadó, 2006. e-könyv (208-209. o.) www.interkonyv.hu (letöltve: 2017.02.10.)

Relációk