teljesítménymérés

A teljesítményértékelés alkalmazása szempontjából teljesítménymérésnek (vagy eredményalapú mérésnek) tekintjük azokat a tevékenységeket, ahol konkrét teljesítménymutatókkal, teljesítmény-mérőszámokkal (vagy mércékkel, indikátorokkal) lehet az elért teljesítményeket, beazonosítani, meghatározni. A teljesítménymutató a múltbeli cselekedetek hatékonyságát és/vagy eredményességét számszerűsítő mutató. A teljesítmény-mérőszám (vagy mérce) egy általánosan értelmezett teljesítménymutató (adat) hatókörének, tartalmának és összetevőinek definiálását jelenti. Az indikátorok és az arányszámok olyan mérőszámok, amelyek összehasonlításra is alkalmasak és amelyek alapján döntéseket lehet hozni, tárgyalásokat folytatni, vagy felhasználni a szervezeti működés, valamint az elért eredmények kommunikálásához. Az arányszámok lehetnek állapotjelzők vagy folyamatjelzők.

Forrás:

Szakács Gábor: Közszolgálati teljesítménymenedzsment. A teljesítménymenedzsment humán folyamata. Készült az ÁROP – 2.2.21 számú „Tudásalapú közszolgálati előmenetel” című projekt keretén belül. NKE. Budapest, 2014. (35-38. o.) http://vtki.uni-nke.hu/uploads/media_items/kozszolgalati-teljesitmenymenedzsment.original.pdf (letöltve: 2017.04.24.)

Relációk