empowerment

Az empowerment az emberekben szunnyadó energiák felszabadítását jelenti és a munkatársak energiájának (tudásának, tapasztalatának, motivációjának) a hierarchikus szervezet megkötöttségei alól való felszabadítását célozza meg. Az empowerment lényege, hogy az embereket a vezetők bevonják saját munkájuk megtervezésébe és az őket érintő döntések meghozatalába. Így teszik őket képessé arra, hogy saját kapacitásukat maximálisan kihasználva járuljanak hozzá a szervezet versenyképességének növeléséhez. Az empowerment alkalmazása jelentősen átalakítja a hagyományosan értelmezett szervezeti kultúrát, az irányítás gyakorlatát, mert nem a hatalom, a hierarchia elsődlegességét hangsúlyozó, hanem bátorító, támogató, kockázatvállaló, a hibázás lehetőségét elfogadó, a csapatmunkára építő, nyitott, bizalmi légkört teremtő, a munkatársak, valamint a vezetők közötti partneri viszonyra alapozó, szabad információáramlást biztosító munkavégzési környezetet hoz létre.

Forrás:

Bakacsi Gyula -Bokor Attila - Császár Csaba - Gelei András - Kováts Klaudia - Takács Sándor: Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest, 2000 (130-136. o.)

Relációk