munkaköri leírás

A munkaköralapú munkavégzési rendszert felépítő munkakörök általános, állandó (alap) és speciális (kiegészítő) elemeit, elvárásait foglalja egységes rendszerbe a munkaköri leírás, amely a munkakörelemzés egyik legfontosabb eredménytermékének tekinthető. A munkaköri leírás alkalmazásának célja – amely a betöltő személyétől független, mindenkire nézve egységesen érvényes előírásokat tartalmaz – az, hogy egyértelmű választ adjon arra kérdésre: miért és milyen feladatok teljesítése érdekében hozták létre a kérdéses munkakört. A munkaköri leírás állandónak nevezhető elemei közé tartozik a munkakör megnevezése, szervezeten belüli elhelyezkedése, a közvetlen felettes munkakör meghatározása, a munkakör célja, feladata, felelősség-és hatásköre, a munkakör betöltéséhez szükséges tudás (képesítési követelmények). A kiegészítő elemek között szokták szerepeltetni pl. a munkakapcsolatokat, a munkavégzés helyét, a bérezés formáját, a munkaidő, a munkarend és a munkakörnyezet jellemzőit.

Forrás:

Szakács Gábor: A munkakörelemzés fogalma, kapcsolódási pontjai, folyamata. In.: Dr. Szabó Szilvia - Dr. Szakács Gábor (szerk.): Közszolgálati stratégiai emberierőforrás-menedzsment. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest, 2016 (78-79. o.)

Relációk