előtársaság

A gazdasági társaság a létesítő okirat közjegyzői okiratba foglalásától vagy ügyvédi, jogtanácsosi ellenjegyzésétől kezdődően a létrehozni kívánt társaság előtársaságaként működhet. Üzletszerű gazdasági tevékenységet az előtársaság a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtását követően folytathat. Az előtársasági jelleget fel kell tüntetni a társaság iratain és jognyilatkozatain, így a társaság neve mellett szereplnie kell a „b.a.”, azaz „bejegyzés alatt” rövidítésnek. Az ennek hiányában tett jognyilatkozat az alapítók együttesen tett jognyilatkozatának minősül abban az esetben, ha a cégbíróság a társaságot nem jegyzi be. Amennyiben a bíróság a gazdasági társaságot jogerősen bejegyzi, az előtársasági létszakasz megszűnik és az előtársaságként kötött jogügyletek a gazdasági társaság jogügyeleteinek minősülnek. A nyilvántartásba vételi kérelem jogerős elutasítása esetén az előtársaság az elutasításról való tudomásszerzést követően késedelem nélkül köteles megszüntetni és a kötelezettségeket a létrehozni kívánt társaság rendelkezésére bocsátott vagyonból kielégíteni.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. [3:101. §]; Vékás Lajos - Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz 1. kötet, Wolters Kluwer, Budapest, 2014. [317-319.o.]

Relációk