többlethasználati díj

A házastársak (élettársak) közös tulajdonában vagy a lakás elhagyására kötelezett házastárs (élettárs) kizárólagos tulajdonában lévő lakás esetében a birtoklás, a ténylege használat jogának a részben tulajdonos, illetve a nem tulajdonos házastárs (élettárs)részére történő biztosítása nem jelenti a másik házastárs (élettárs) tulajdonjogából eredő valamennyi jogosítványának megszűnését. A lakásból távozó házastárs (élettárs) használati jogának a megszűnése a hasznokban való részesedésen, illetve a részesedés arányán nem változtat, és ezért elköltözését követően a lakásban maradó házastársától (élettársától) a kizárólagos – illetőleg a tulajdoni hányadot meghaladó – használatért pénzbeni ellenértékét (használati díjat, többlethasználati díjat) követelhet.

Tudományterület:

Forrás:

PK 279. számú állásfoglalás II. pontja

Relációk