timesharing-szerződés

A timesharing szerződés atipikus fogyasztói szerződés, amely szállások időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződést jelent. Ennek keretében a fogyasztó határozott időtartamra vonatkozóan a szerződés tárgyát képező ingatlan (például egy üdülő vagy egy lakás) használati jogát szerzi meg és a használat az év előre meghatározott időszakában történik, évenként (a határozott idő tartamára) visszatérő jelleggel. A fogyasztó a használati jog megszerezéséért ellenértéket köteles fizetni, éves díjat, valamint az ingatlannal kapcsolatos költségeket, de ezen felüli fizetési kötelezettség nem terheli.

Tudományterület:

Forrás:

Papp Tekla (szerk.): Atipikus szerződések, Opten Kiadó, 2015. Budapest, [108-126.o.]; A szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló 141/2011.(VII.21.) Kormányrendelet

Relációk