házastársi vagyonközösség

Ha a házassági vagyonjogi szerződés eltérően nem rendelkezik, a házastársak között a házassági életközösség időtartama alatt házastársi vagyonközösség (törvényes vagyonjogi rendszer) áll fenn. A házastársi vagyonközösség a közös tulajdon sajátos alakzata, melyben mindazok a vagyontárgyak, vagyoni értékek, követelések, és tartozások, adósságok, amelyeket a házassági életközösség fennállása alatt a házastársak együttesen vagy külön-külön szereztek, vállaltak – törvényben meghatározott kivételektől eltekintve – őket osztatlanul megilletik és terhelik. A házastársi közös vagyon a házastársakat osztatlanul, egyenlő arányban illeti meg. A házastársi vagyonközösség az életközösség kezdetétől hatályosul akkor is, ha a házastársak a házasságkötés előtt élettársakként éltek együtt. A házasság megkötésével az életközösség létrejöttét vélelmezni kell.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 4:35. § - 4:37. §; Barzó-Lábady-Navratyil-Csehi-Kenderes: Családjog a 2013. évi V. törvény alapján, Menedzser Praxis Kiadó, Budapest, 2014. [39.o.]

Relációk