egyesület

Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy. Ezen törvényi megfogalmazás lényegi elemei szerint az egyesület szervezet, amelynek nyilvántartott tagsága van, és amely az alapszabályban meghatározott célra alakult és ezen cél megvalósításának érdekében fejti ki tevékenységét. Fontos elem továbbá az önkormányzatiság, amelynél fogva a tagok maguk közül választják az egyesület tisztségviselőit.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 3:63.§ (1) bek.; Vékás Lajos Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez, Complex Online jogtár (letöltve: 2017. május 5.)

Relációk