licenciaszerződés

A licenciaszerződés a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó atipikus szerződés. A licencia és így maga a szerződés is engedélyt jelent, kétoldalú jogügylet keretében valamely iparjogvédelmi alkotásra (például szabadalmaztatott találmány) vonatkozó hasznosítási jog időleges vagy végleges átengedését. A licenciaszerződés piacgazdasági jelentősége abban áll, hogy az innovatív megoldással rendelkező, de a hasznosítás terén tőkehiányos piaci szereplők számára a licencia konstrukcióval olyan helyzetet teremt, amely révén a hasznosítás és a gazdasági életben való terjesztés lehetősége biztosítottá válik az engedély birtokosának közreműködése révén. Az engedélyes a hasznosításra irányuló engedély fejében licencdíjat köteles fizetni.

Tudományterület:

Forrás:

Papp Tekla (szerk.): Atipikus szerződések, Opten Kiadó, 2015. Budapest, [318-331.o.]

Relációk