tényleges kár

A tényleges kár a károsult vagyonában bekövetkezett értékcsökkenés, melynek meghatározása a bírósági eljárásban rendszerint szakértő közreműködésével történik. Bizonyos szempontokat azonban a bírói gyakorlat ebben a körben kialakított, így pl. a tulajdonjog megsértése körében a bekövetkezett kár nagyságát a dolog beszerzési ára alapján kell meghatározni, ingatlanban bekövetkezett károsodás esetén a vagyoni értékcsökkenés mértékét az ingatlan forgalmi értékének csökkenése alapján kell meghatározni. A tényleges kár fogalmába a nem dologi, azaz a jogokban keletkezett károkat is bele kell érteni .

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:522. §; Vékás Lajos Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez, Complex Online jogtár (letöltve: 2017. május 9.); BH2011. 164.

Relációk