üzleti titok

Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli. A titok minősítéshez nem az szükséges, hogy a tény/ismeret kizárólag a titokjogosult birtokában legyen (szemben pl. a magántitokkal és a levéltitokkal), hanem elegendő, ha a tény vagy a védett ismeret nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 2:47.§ (1) bek.; Barzó-Bíró-Juhász-Lenkovics-Pusztahelyi: Általános tanok és személyek joga. Novotni Kiadó, Miskolc, 2014. [259. o.]

Relációk