rendvédelem

A rendvédelem – első és legegyszerűbb megközelítésben – a rendészet szinonim fogalmaként fogható fel.
A magyar jogi szabályozásban a rendészet (ld. pl. Rend.tv.) és a rendvédelem kifejezés is előfordul, azonban a rendvédelem elterjedtebb. Így többek közt az Alaptörvény és a Ksztv. is rendvédelmi szervekről szól.
A magyar tudományban a két fogalom viszonyáról vita van: a „rendészet” fogalmát követők a rendészetet a közigazgatás részeként fogják fel, míg a „rendvédelem” fogalmát alkalmazók inkább a honvédelemhez közelítő, katonai jellegű tevékenységi és szervezeti rendszert vázolnak fel e körben. Ez utóbbi kapcsán általában nem rendészeti szervekről, hanem „rendvédelmi testületekről” szólnak.
A rendvédelem fogalmát elsősorban történeti munkásságában használja Parádi József és az általa létrehozott Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, melynek tagjai a rendészet/rendvédelem története területen kiemelkedően jelentős publikációs tevékenységet végeznek.

Tudományterület:

Forrás:

Alaptörvény [51. cikk (3) bekezdés, 51/A. cikk (3) bekezdés] Ksztv. [1. § (2) bekezdés h) pont, 1. § (5) bekezdés] Rend.tv. Finszter Géza: A rendészet elmélete és a rendészeti eszközrendszer. Budapest, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, 2013. [19-26. o.] Balla Zoltán: Monográfia a rendészetről. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2016. [58. o.] http://www.szbmrtt.atw.hu/

Relációk