Országos Polgárőr Szövetség

Az Országos Polgárőr Szövetség (rövidítve: OPSZ) az önkormányzás elvén alapuló közhasznú jogállású köztestület. Ebből a szempontból jogállása sajátos, mivel a köztestület nem civil (társadalmi) szervezet, szemben a további polgárőr szervezetekkel.
Az OPSZ feletti törvényességi ellenőrzést az ügyészség gyakorolja.
Az OPSZ-be polgárőr egyesületek és területi polgárőr szövetségek egyaránt kérhetik felvételüket.
Az OPSZ legfelsőbb szerve az öt évre választott küldöttgyűlés.
Az OPSZ feladatai pl.:
– gondoskodik a polgárőrök szakmai felkészítéséről, képzéséről, továbbképzéséről,
– a polgárőr szolgálat ellátását meghatározó szolgálati és etikai szabályzat megalkotásával biztosítja a polgárőr szolgálat rendeltetésszerű és szakszerű ellátását,
– meghatározza a polgárőrség bűnmegelőzési, közlekedésbiztonsági tevékenységének irányait, folyamatos szakmai koordinációval segíti a területi polgárőr szövetségek és polgárőr egyesületek tevékenységét,
– az Országgyűlés rendészeti ügyekkel foglalkozó bizottsága részére tájékoztatást ad,
– a nyilvántartásában szereplő adatokról statisztikai adatokat szolgáltat.

Tudományterület:

Forrás:

Ptv. [8-9. §] www.opsz.hu

Relációk