nemzetbiztonsági védelem

A nemzetbiztonsági védelem célja a védelem alá eső tisztségeket betöltő személyek tevékenysége ellen irányuló, valamint ezen személyek tevékenységéhez kötődő védett információk jogellenes megszerzését célzó leplezett törekvések felderítése és elhárítása.
A nemzetbiztonsági védelem alá eső tisztségeket a törvény felsorolja. Egyebek közt ide tartoznak a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke és alelnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és tagja, a Kúria elnöke és elnökhelyettese, a miniszter, a legfőbb ügyész és helyettese, az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, az alapvető jogok biztosa és helyettese, a Magyar Nemzeti Bank elnöke és alelnöke, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke és elnökhelyettese, vagy a titkos információgyűjtést engedélyező bíró.
A törvény ugyanakkor felhatalmazza a Kormányt arra is, hogy a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények körét határozatban állapítsa meg. A kormányhatározat e körben közel 130 elemet sorol fel, többek közt ide tartozik a Költségvetési Tanács, az Országház, a védelem alá eső személyek által vezetett szervek, számos központi közigazgatási szerv, Magyarország külképviseletei, polgármesteri hivatalok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem stb.

Tudományterület:

Forrás:

Nbtv. [67. §, 1. számú melléklet] 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről

Relációk