hivatásos vadász

A vadgazdálkodási üzemtervben és az éves vadgazdálkodási tervben foglaltak végrehajtásának szakirányítójaként a vonatkozó feladatok szakszerű ellátását végzi.
Hivatásos vadász az a természetes személy lehet, aki rendelkezik:
– középfokú végzettséggel,
– vadászlőfegyver-tartási engedéllyel,
– a rendőrség által kiadott szolgálati igazolvánnyal és szolgálati jelvénnyel,
– szolgálati naplóval,
– vadászkamarai tagsággal és
– akit a vadászati hatóság és a kamara hivatásos vadászként nyilvántartásba vett.
A hivatásos vadász a vad, valamint élőhelyének védelme érdekében a vadászterületen és a közforgalom előtt elzárt magánutakon jogosult, valamint köteles:
– azzal a személlyel szemben, aki a vadászterületen tartózkodik és a vadállományt veszélyezteti,
– azzal a személlyel szemben, aki vadászterületen vagy annak közvetlen körzetében tartózkodik és a birtokában lévő vad, vadhús, szárnyas vad tojása, illetőleg a trófea jogellenes birtoklásával alaposan gyanúsítható,
– vadvédelmi bírság fizetésének alapjául szolgáló cselekmény alapos gyanúja esetén az elkövetésül használt eszközök – ideértve a járművet is – biztosítása érdekében
intézkedés és kényszerítő eszköz alkalmazására.
A hivatásos vadász egyenruha viselésére, valamint szolgálati vadász- és maroklőfegyver használatára jogosult.

Tudományterület:

Forrás:

1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról [50-54. §]

Relációk