fegyveres biztonsági őr

A fegyveres biztonsági őr (rövidítve: FBŐ) a fegyveres biztonsági őrség – szolgálatban közfeladatot ellátó, fegyverviselésre jogosult – tagja.
A fegyveres biztonsági őrség törvényben vagy együttműködési megállapodásban meghatározott őrzési feladatokat ellátó, szolgálati fegyverrel és más kényszerítő eszközzel rendelkező, sajátos jogokkal felruházott biztonsági szervezet, tagjai munka- vagy közalkalmazotti jogviszonyban állnak.
Fegyveres biztonsági őrséggel kell védeni az állam működése és a lakosság ellátása szempontjából kiemelkedően fontos tevékenységet, létesítményt, szállítmányt, ha a védelemre más szerv nem kötelezett, de az őrzés a közbiztonság, a nemzeti vagyon védelme érdekében indokolt.
Az őrzés elrendeléséről, az őrség létrehozásáról a rendőrség határozattal dönt.
FBŐ az a magyar (uniós) állampolgár lehet, aki 18. életévét betöltötte, fegyver viselésére alkalmas, és rendelkezik a szolgálati beosztáshoz előírt képesítési feltételekkel. Az FBŐ részére szolgálati hatósági igazolványt a rendőrség állít ki. Az FBŐ formaruhával és szolgálati jelvénnyel rendelkezik.
Az FBŐ intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazására jogosult. Akinek intézkedése, annak elmulasztása, kényszerítő eszköz alkalmazása jogát, jogos érdekét sértette, panasszal fordulhat a rendőrséghez.

Tudományterület:

Forrás:

1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról [1. §, 3. §, 6. §, 8-10/A. §]

Relációk