szolgálatteljesítési hely

A Hszt. szerint szolgálatteljesítési hely a rendvédelmi szerv szervezeti egységének székhelye vagy telephelye szerinti közigazgatási terület, míg változó szolgálatteljesítési hely megállapítása esetén az a munkaköri leírásban meghatározott közigazgatási terület, amelyen a szolgálati feladatot ténylegesen végre kell hajtani. A hivatásos állomány tagja a tartózkodási helyéről – szabadsága ideje alatt is – a szolgálatteljesítési helyére visszarendelhető. A szolgálatteljesítési helyet a hivatásos állományba kinevezésről készült okmánynak tartalmaznia kell.

Tudományterület:

Forrás:

Hszt. [2. § 31. pont, 20. §, 45. §

Relációk