házi fegyelmi jog

Az a jog, amelyet a család és a háztartás rendje érdekében az apa és az anya vagy a gyám a szülői vagy gyámi hatalaom alatt álló gyermek felett gyakorol. Hogy a házi fegyelmi jog jogosultja a fegyelmi jog gyakorlásában meddig mehet, azt a Csemegi-kódex annak kimondásával határozta meg, hogy a házi fegyelmi jog gyakorlása során elkövetett könnyű testi sértés miatt büntetésnek nincs helye. Ez a korábbi szabályozáshoz képest visszalépés volt, mivel a házi fegyelmi jog alatt állókkal szemben tág teret nyitott a kegyetlenkedésre. A büntetlenségnek feltétele volt, hogy a házi fegyelmi jog gyakorlójának legyen törvényes fegyelmi joga (így például nem illette a házi fegyelmi jog a férjet a feleséggel szemben), és hogy a házi fegyelmi jog gyakorlója ne lépje túl a fegyelmi jogkörét, azaz az okozott könnyű testi sértés szükséges és arányos eszköze volt a házi fegyelmi jognak.

Tudományterület:

Forrás:

Magyar Jogi Lexikon. IV. kötet. Budapest, Pallas, 1898. 120. o.

Relációk