Primae Nonus

Werbőczy István Hármaskönyvének leghosszabb I. része elsősorban az országos nemesi magánjogot taglalja. E rész 9. címében (a híres „Primae Nonus”-ban) található a négy legfontosabb nemesi kiváltság, az egy és ugyanazon nemesség kiváltáságai: 1. Nemest idézés és törvényes ítélet nélkül le nem tartóztathat, kivétel, ha szándékos gyilkosság, gyújtogatás, lopás, rablás, nemi erőszak bűntettén érik. 2. Másnak, mint a törvényesen megkoronázott királynak hatalma alatt nem áll. 3. Minden adó és jobbágyi szolgáltatás alól mentes. 4. Az országos ellenállás joga 1687-ig, illetve a vármegyében gyakorolható ellenállási jog (1504) és az ellenőrzés, halogatás joga (1547).

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Attila: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, NKE, 2014. 45-46. o.

Relációk