nyelvváltság

Latinul emenda linguae. A becstelenítésre (dehonestatio) és becsületsértésre megállapított magánbüntetés. A nyelvváltság fő esetei: a) jogtalan és hamis panasznak emelése a királynál vagy más rendes biráknál, b) jóhírű és tisztességes állapotú ember ellen ocsmány és becstelen szavaknak használata, c) széktörés (fractio sedis), d) más nemességének konok tagadása. E büntetések onnan vették nevüket, hogy eredetileg a bűnösöknek nyelvüket metszették ki, később az erkölcsök szelídülvén, a nyelvükre vasfogót vetettek, végre (már a XVII. században is legtöbbször) pénzbírsággal válthatták meg e büntetést. A hamis vád, a becsületsértés és rágalmazás, a kisebb perbeli vétségek, indokolatlan perelhúzás a folyamatban volt per leszállását, pénzbírságot eredményeztek. Ez utóbbit azért nevezték nyelvváltságnak is, minthogy annak kifizetéséig elvesztette perképességét (mintegy megbénították a nyelvét).

Tudományterület:

Forrás:

Mezey Barna: Magyar jogtörténet. Budapest, Osiris, 2004. 157. o.

Relációk