internalizálás

Az internalizálás szó szerint belsővé tételt jelent, a szocializációs folyamat egyik eleme. Azt a folyamatot jelenti, hogy az egyén olyan mértékben sajátítja el, teszi magáévá a rajta kívülálló forrásból érkező értékeket, attitűdöket és normákat, hogy akkor is azoknak megfelelően viselkedik, ha nem számít külső negatív szankcióra a norma megszegése esetén. Más szóval azon folyamatot melynek eredményeképpen valaki belső meggyőződésből viselkedik a normáknak megfelelően, mert a normakövető viselkedést magától is igen értékesnek tartja, a normasértést pedig helytelennek.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 571. o.

Relációk