jogfolytonosság

A jogfolytonosság nyilvánvaló aktuálpolitikai üzenete: az 1867-ben kialkudott állami berendezkedés védelmének alkotmányjogi körülbástyázása. A modern alkotmányosságból levezetett jogfolytonosság olyan közjogi alapelvként tűnt fel, amelynek követése biztosíthatta az államhatalom alkotmányos gyakorlását. A magyar politika alakítói ezért a jogfolytonosság alkotmányos fogalmához való kitartó ragaszkodásukkal a hatvanhetes konstrukció védelméhez találtak történeti, alkotmánytörténeti muníciót, aláhúzván: „A jogfolytonosság fogalma azt jelenti, hogy az alkotmányon minden változtatás kizárólag magában az alkotmányban erre feljogosított tényezők által, és ugyancsak az alkotmányban meghatározott módon történhet. Minden alkotmányváltoztatásnak elengedhetetlen feltétele tehát, hogy korszerű természetes fejlődést tükrözzön vissza, de legalább ennyire elengedhetetlen kelléke az is, hogy ez a változtatás az állam akaratának kifejezésére, az alkotmány szerint feljogosított szervek által, alkotmányos alakban történjék.”

Tudományterület:

Forrás:

Mezey Barna: Magyar alkotmánytörténet. Budapest, Osiris, 2003. 145. o.

Relációk