sajtóvétség

Sajtóvétség az, ha valaki valamilyen bűntett avagy vétség elkövetésére egyenes és határozott felhívást tesz sajtó útján, a nyilvános köz- és vallásos erkölcsiségből és a tisztességes erkölcsökből csúfot űz, a magyar Szent Korona területének tökéletes álladalmi egységének, ki a Pragmatica Sanctionál fogva megállapított, és az uralkodóház közösségében létező birodalmi kapcsolatnak tettleges felbontására izgat, az alkotmány erőszakos megváltoztatására és a törvényes felsőség elleni engedetlenségre lázít, és bűnök elkövetésére hív fel és buzdít, a felség személyének sérthetetlensége, a királyi székbeli örökösödésnek megállapított rend ellen kikel, avagy a királynak magas személye ellen sértést követ el, az uralkodóház tagjai ellen követ el sértést, a közbéke és csend erőszakos megzavarására törvény által alkotott valamely hatóságot vagy testületet rágalmakkal illet, valamely köztisztviselőt vagy közmegbízatásban eljárót, hivatalos tetteire vonatkozólag rágalmakkal illet, magánszemélyt rágalmaz meg.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Attila: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, NKE, 2014. 284-285. o.

Relációk