királyi kamara

A királyi kamarát 1528-ban állította fel I. Ferdinánd a gazdasági ügyek intézésére, a korona bevételeinek kezelésére (hadiadó, pénzverési, bányászati, és vámjog, harmincad, posta), valamint a Szent Korona főtulajdonjogát (birtok- és hűtlenségi ügyek) is ez a szerv érvényesítette. A magyar kamara nem volt alárendeltségi viszonyban az udvari kamarával, de az felügyeleti és ellenőrzési jogkört gyakorolt felette. A Magyar Kamara hatásköréből kivonták a hadiadó beszedését, a nemesérc bevételek, a sóbányászat és kereskedelem kezelését. A Magyar Kamara hatáskörét és önállóságát a 18. században kapta vissza. 1531-től a székhelye Pozsony volt. A Magyar Kamara az első magyar szakigazgatási szerv és kollegiális testület. Feladatai közé tartozott: a jövedelmek begyűjtése, pénztári műveletek. Feladata volt a pénzügyi ellenőrzés is, felügyelt a pénzverésre és az ezeket intézőkre. 1723-ig a hűtlenségi pereket is ő kezdeményezte. A magyar kamarát elnök irányította.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Attila: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, NKE, 2014. 112-113. o.

Relációk