szatmári béke

A szatmári békével megszüntették az abszolút kormányzatot, visszaállították a magyar alkotmányt, ígéretet tettek a vallásszabadság biztosítására és az országgyűlés mihamarabbi összehívására, amnesztiát kapott mindenki, aki részt vett a szabadságharcban, egyúttal intézkedett a magyarokat sértő intézmények és méltóságok eltörléséről. Ám az ellenállás- és a szabad királyválasztás jogát nem állították vissza, külön magyar hadsereget sem hoztak létre. A jobbágyi sérelmeket sem rendezték, mindazonáltal elmondható, hogy a szatmári béke hatására Magyarország megmaradt rendi dualizmusban a királlyal, azaz megőrizhette viszonylagos függetlenségét. Ezzel lezárták a 17. századi Habsburg-ellenes felkelések hosszú sorát. A magyar történelmi kiegyezések sorában a szatmári már nem is az első volt. A 17. század még háborúskodással telt el, 1711 után viszont olyan békés korszak vette kezdetét, amely hovatovább az 1867-es kiegyezéssel kezdődő korszakot jellemző fejlődéssel hasonlítható össze

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Attila: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, NKE, 2014. 55. o.

Relációk