jogképesség

A jogképesség az embernek, az államnak és a jogi személynek az a képessége, hogy polgári jogviszony, azaz polgári jogok és kötelezettségek alanya lehessen. Az ember jogképessége általános, azaz minden személyt megillet, egyenlő vagyis mert a jogképesség terjedelme szempontjából sincsenek különbségek és feltétlen, mert semmilyen tulajdonségra vagy képességre nincs szükség a megszerzéséhez. A jogi személy jogképes: jogai és kötelezettségei lehetnek. A jogi személy jogképessége kiterjed minden olyan jogra és kötelezettségre, amely jellegénél fogva nem csupán az emberhez fűződhet. A jogi személy személyhez fűződő jogaira a személyiségi jogokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, kivéve, ha a védelem jellegénél fogva csupán az embert illetheti meg.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 2:1. § - 2:2.§; 3:1. §Barzó-Bíró-Juhász-Lenkovics-Pusztahelyi: Általános tanok és személyek joga. Novotni Kiadó, Miskolc, 2014. [173-174.o.]

Relációk