közrend

Legegyszerűbben fogalmazva a közrend azonos a közjog által létesített (jogi) renddel. Mivel a közrend védelme közjogi eszközökkel valósítható meg, ez elsődlegesen állami feladat (ebben különbözik a magánjogi rendtől, melyet elsősorban magánbiztonsági vállalkozások tartanak fenn). A rendészet (és különösen a rendőrség) elsődleges feladatai közé tartozik a közrend (és a közbiztonság) védelme, azaz a közrendnek a közjog által jogsértőnek minősített emberi magatartásoktól való – közjogi eszközökkel történő – oltalmazása.
A közrend fogalmát használja az Alaptörvény és a jogszabályok is, azonban nincs jogszabályi definíciója, így tudományos fogalomnak tekinthető.

Tudományterület:

Forrás:

Finszter Géza: A rendészet elmélete és a rendészeti eszközrendszer. Budapest, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, 2013. [30-32. o.]

Relációk