kulturális pluralizmus

Az a jelenség, amikor egy nagy társadalmon belül különböző kultúrájú, szubkultúrájú csoportok élnek együtt az egyenrangúság elve alapján. A kulturális pluralizmusban az etnikai kultúrák teljesen szabadon létezhetnek egymás mellett, miközben részt vesznek a tágabb társadalom gazdasági és politikai életében. A pluralizmus egyik kísérő jelensége a multikulturalizmus, ami azt jelenti, hogy az etnikai csoportok egymás mellett élnek, többé-kevésbé elkülönülve, és egyenlők egymással. Az Egyesült Államok és más nyugati országok társadalma több szempontból is pluralisztikusnak tekinthető, de az etnikai különbségek legtöbbször egyenlőtlenségekkel társulnak, és az egyes etnikai csoportok nem egyenlő és független tagjai a nemzeti közösségnek.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 567. o.

Relációk