legfőbb szerv

A legfőbb szerv (lsz.) a gazdasági társaság tagjainak legfőbb döntéshozó szerve, feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. A lsz. a társaság akaratelhatározó szerve, a tagok a társaságot érintő érdemi döntéseket a lsz. ülésein hozzák meg, így a lsz. dönt a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyásáról, valamint a nyereség felosztásáról is. A lsz. ülését a vezető tisztségviselő hívja össze meghívó küldésével vagy közzétételével. A gazdasági társaság minden tagja jogosult személyesen vagy képviselő útján a lsz. tevékenységében részt venni és szavazni. Főszabály szerint a tagot megillető szavazati jog mértéke az általa teljesített vagyoni hozzájárulás mértékéhez igazodik. A lsz. ülése akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult vesz részt. A határozatok meghozatalára főszabály szerint szótöbbséggel kerül sor, a határozat által személyesen érintett tag az őt érintő kérdésben nem szavazhat.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. [3:17. § (1), 3:18. §, 3:19. §, 3:109. § (1)-(2), 3:110. §], Auer Ádám-Bakos Kitti-Buzási Barnabás-Farkas Csaba-Nótári Tamás-Papp Tekla: Társasági jog; Szeged; Lectum Kiadó; 2011. [146-147.o.]

Relációk