osztalék

Az osztalék a gazdasági társaság tagjai részére az adózott eredmény felosztásáról szóló döntés alapján kifizetni elrendelt, az előző üzleti év adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék csökkenéseként elszámolt összeg. Az osztalék tehát a társaság által produkált nyereségnek a tagok közötti felosztása, amennyiben fennállnak az osztalékfizetés feltételei. A profitorientált gazdasági társaságok az üzletszerű gazdasági tevékenység végzésével nyereség realizálására törekszenek, ebből a nyereségből a tagok közösen részesednek, főszabály szerint a teljesített vagyoni hozzájárulások mértékének arányában. A létesítő okirat azon rendelkezése, amely valamely tagot a nyereségből való részesedésből teljesen kizár, semmis. A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és a nyereség felosztásáról, így az osztalék fizetéséről a gazdasági társaság legfőbb szerve dönt. Nonprofit gazdasági társaságnál a tevékenységből származó nyereség nem osztható fel a tagok között.

Tudományterület:

Forrás:

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény [114. § (1)], Ptk. [3:88. § (1)-(2), 3:109. § (2)], 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról [9/F. § (2)]

Relációk