tartási szerződés

Tartási szerződés alapján a tartásra kötelezett a tartásra jogosult körülményeinek és szükségleteinek megfelelő ellátására, illetve gondozására, a tartásra jogosult ellenérték teljesítésére köteles. A tartási szerződést írásba kell foglalni. A tartásra kötelezett kötelezettsége kiterjed a tartásra jogosult lakhatásának biztosítására, élelemmel és ruházattal való ellátásárára, gondozására, betegsége esetén ápolására és gyógyíttatására, halála esetén illő eltemettetésére. A szerződés megszűnik a tartásra jogosult halálával. A szerződésnek van ingyenes alakzata. Életjáradéki szerződés alapján a kötelezett a jogosult javára, annak haláláig, meghatározott pénzösszeg vagy más helyettesíthető dolog időszakonként visszatérő szolgáltatására, a járadékszolgáltatásra jogosult pedig ellenérték teljesítésére köteles. Mindkét esetben a jogosult által teljesítendő ellenérték jellemzően ingatlan vagy nagyobb értékű vagyontárgy.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:491.§-6:494. §; Ptk. 6:497.§

Relációk