felmondás

A felmondás olyan egyoldalú címzett jognyilatkozat, mely a szerződéses jogviszonyt a jövőre nézve (ex nunc) hatállyal szűnteti meg. A felmondás ugyanakkor egyoldalú alakító jog (hatalmasság), mely jogviszonyalakító (megszüntető) hatást a másik fél egyetértése hiányában is képes kiváltani. A felmondás lehet rendes vagy rendkívüli. A rendes felmondást általában tartós jogviszonyokban alkalmazzák. Indokláshoz nincs kötve, kivételesen azonban jogszabály vagy a felek megállapodása előírhatja az indoklási kötelezettséget. Általában határidőhöz kötött, de nem kizárt az azonnali hatályú rendes felmondás sem. Ezzel szemben a rendkívüli felmondás gyakorlása minden esetben indokláshoz kötött és azonnali hatályú.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:213. §; Barzó-Juhász-Leszkoven-Pusztahelyi: Kötelmi jog a Kötelmek közös és a szerződések általános szabályai, Novotni Kiadó, Miskolc, 2016. [264.o.]

Relációk