reálszerződés

A konszenzuális szerződések esetében az akarategység tekintendő kiindulási alapnak, azaz a szerződést a felek egybehangzó és kölcsönös jognyilatkozata létrehozza (a szerződés ebben a vonatkozásban készen van), míg a reálszerződések esetében a joghatás kiváltására irányuló kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozaton túl a szerződés létrejöttéhez további jogi tényeket követel meg a szabály. Ez utóbbi mindenesetre a szűk kivétel, az előbbi a főszabály. Konszenzuális szerződés például az ajándékozási szerződés vagy a bankkölcsön. Reálszerződés pedig az adásvételi szerződés, ahol az ingó dolog átadására, illetve az ingatlan tekintetében pedig a tulajdonjog ingatlannyilvántartásba történő bejegyzésére van szükség.

Tudományterület:

Forrás:

Kriston-Pusztahelyi-Sápi: Polgári Jogi Alapok, Novotni Kiadó, Miskolc, 2014. [151.o.]

Relációk