bérleti szerződés

Bérleti szerződés alapján a bérbeadó meghatározott dolog időleges használatának átengedésére, a bérlő a dolog átvételére és bérleti díj fizetésére köteles. A bérbeadó szavatol azért, hogy a bérelt dolog a bérlet egész tartama alatt szerződésszerű használatra alkalmas, és megfelel a szerződés előírásainak. A bérbeadó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a bérelt dologra vonatkozóan olyan joga, amely a bérlőt a használatban korlátozza vagy megakadályozza. Pl. nem adta a tulajdonos a bérbeadott dolgot másnak is bérbe. A bérlő a dolgot rendeltetésének és a szerződésnek megfelelően használhatja. Ha a bérlő a bérbeadó felhívása ellenére folytatja a nem megfelelő használatot, a bérbeadó felmondhatja a szerződést. A dolog fenntartásával járó kisebb költségeket a bérlő, a többi költséget és a dologgal kapcsolatos terheket a bérbeadó viseli. A bérlő a bérleti díjat havonta előre köteles megfizetni.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:331.§ - 6:336. §; Vékás Lajos Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez, Complex Online jogtár (letöltve: 2017. május 3.)

Relációk