vegyes szerződés

A magánjogban a kötelmi jogi szerződéseket két nagy csoportra oszthatjuk: a nevesített és a nevesítetlen szerződések kategóriájára. A nevesítetlen szerződéseket vegyes és de facto innominát (ténylegesen nevsítetlen) megállapodásokra tudjuk tovább csoportosítani. A vegyes szerződések lehetnek tartalmukban vagy jogágilag vegyesek. A tartalmában vegyes szerződéseket ténylegesen vegyes szerződéseknek nevezzük (contractus mixtus), ugyanis tipikus szerződésekből áll, több tipikus szerződést vegyít (nevesítetteken belül a Ptk. Hatodik könyvében szabályozott szerződéseket jelenti). A vegyes szerződések további típusa a típusegyesítő szerződések, amelyekben a négy alapmagatartásból (dare, facere, nonfacere, praestare) legalább kettő megjelenik,a típuskombinációs esetben tipikus szerződések elemei keverdnek, a harmadik kategória pedig a sajátos szolgáltatásra irányuló szerződések csoportja.

Tudományterület:

Forrás:

Papp Tekla (szerk.): Atipikus szerződések, Opten Kiadó, 2015. Budapest, [37-39.o.]

Relációk