minisztertanács

A minisztertanács, mely a miniszterek tanácskozmánya volt, a kormány politikai irányvonalának meghatározója, a több tárcát érintő ügyek, a hatásköri nézeteltérések eldöntésének fóruma volt, a szakminiszterek által a tanács elé vitt ügyeket megvitatta, és határozatot hozott. Ezt a tevékenységét egyfelől mint a miniszterek összessége (az államéletre kiható kérdések meghatározása), másfelől mint testületi hatóság (az egyedi ügyek) végezte. A minisztertanács hatáskörének folyamatos bővülése jellemző tendenciája lett a polgári közigazgatásnak. Három lényeges csomópont az ügyek gyarapodásában, az 1897-esjogkörbővítés (területátcsatolási ügyek, minisztériumi költségvetési problémák, a kormány programját érintő kijelentések), az 1912. évi felhatalmazás, amikor a kivételes hatalommal kapcsolatos törvény kiszélesítette a minisztertanács lehetőségeit, illetve a világháború utáni közjogi helyzetből folyótennivalók (vitézi telkek adományozása, vámtarifa-módosítások, légiközlekedési engedélyek).

Tudományterület:

Forrás:

Mezey Barna: Magyar alkotmánytörténet. Budapest, Osiris, 2003. 232-233. o.

Relációk