Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

A magánbiztonság területén a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara az Szvmt. hatálya alá tartozó tevékenység folytatására jogosult, a kamarai tagságot önként vállaló természetes személyek önkormányzattal rendelkező, közfeladatot és általános szakmai érdekképviseleti feladatokat ellátó köztestülete. A törvényi meghatározás alapján tehát a kamarai tagság önkéntes, azaz nem kötelező.
A Kamara a feladatait területi (megyei, fővárosi) szervezetei és országos szervezete útján látja el.
A Kamara számos feladatot lát el, így többek közt:
– a törvény hatálya alá tartozó tevékenységgel összefüggő ügyekben képviseli és védi a személy- és vagyonvédelmi, a tervező-szerelő, valamint a magánnyomozói szakma tekintélyét, a Kamara testületeinek és tagjainak általános szakmai érdekeit,
– kapcsolatot tart az illetékes gazdasági kamarákkal, továbbá a hasonló jellegű hazai és külföldi szakmai kamarákkal és szövetségekkel,
– valamennyi személy- és vagyonőr tekintetében elbírálja a törvény által meghatározott jogosultságok gyakorlásával szemben benyújtott panaszt.
A Kamara felett a törvényességi felügyeletet a rendészetért felelős miniszter (jelenleg a belügyminiszter) gyakorolja.

Tudományterület:

Forrás:

Szvmt. [36. §, 38. §, 61. §] https://szakmaikamara.hu/

Relációk