társadalmi struktúra

A társadalmi struktúra fogalma fontos szerepet játszik a társadalomtudományban. Az egyének vagy csoportok közötti interakció mintái. Arra utal, hogy életünk társadalmi kontextusai nemcsak véletlenszerűen kialakuló esemény- vagy cselekvéshalmazokból állnak, hanem strukturáltak, sajátos módon meghatározott mintába rendeződnek. Viselkedésünkben és az egymással kialakított kapcsolatainkban vannak ugyan szabályszerűségek, de a társadalmi struktúra nem hasonlítható valamilyen fizikai struktúrához, például egy épülethez, amely az emberi cselekvéstől függetlenül létezik. Az emberi társadalmakban sosem szűnik meg a strukturálódás folyamata, minden pillanatban átalakítják őket elemi alkotórészeik, „építőköveik”: a magunkfajta emberek.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 38. o.

Relációk