e-kormányzat

Az e-kormányzat (e-government) fogalmának többféle értelmezése ismert. A fogalmakban közös az infokommunikációs technológiák és szolgáltatások felhasználásának, támogató szerepének a fel- és elismerése. Az Uniós e-kormányzati cselekvési terv (2016–2020) szerint az elektronikus kormányzat támogatja az igazgatási eljárásokat, javítja a szolgáltatások minőségét és növeli a közigazgatás belső hatékonyságát. A digitális közszolgáltatások révén csökkennek a vállalkozásokra és állampolgárokra nehezedő adminisztratív terhek azáltal, hogy a közigazgatási szervekkel való kapcsolattartás gyorsabb és hatékony, kényelmesebb és átlátható, valamint kevésbé költséges lesz. Ezenkívül a digitális technológiák felhasználása – a kormányok korszerűsítési stratégiáinak szerves részeként – az egész társadalom számára további gazdasági és társadalmi előnyökkel jár. Az e-kormányzat tágabb és szűkebb értelmezésben jelenthet még e-államot, e-közigazgatást vagy e-államigazgatást (központi szintet).

Tudományterület:

Forrás:

A Tanács ajánlása a digitális kormányzási stratégiákról, OECD, 2014 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK. Uniós e-kormányzati cselekvési terv 2016–2020. A közigazgatás digitalis átalakításának felgyorsítása, COM/2016/0179 final, Brüsszel, 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0179)

Szerző:

Relációk