természetvédelem

A természetvédelem célja a természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének általános védelme, megismerésének és fenntartható használatának elősegítése, továbbá a társadalom egészséges, esztétikus természet iránti igényének kielégítése. A természetvédelemről külön törvény, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény rendelkezik, ez azonban nem jelenti azt, hogy a természetvédelmet akár a jogi szabályozás terén is el lehetne választani a környezetvédelmi problémáktól. A természetvédelemmel összefüggő, a természetvédelmi törvényben nem szabályozott kérdésekre ezért a környezetvédelmi törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Forrás:

Buskó Tibor László: Településüzemeltetés. Közigazgatási urbanisztika II. Budapest, Aula Kiadó, 2011. [127. o.]. 1996. LIII. Törvény a természet védelméről.

Relációk