önkormányzati bevételek

Az önkormányzatok költségvetése, bár az államháztartás részét képezi, mégis elkülönül az állami költségvetéstől. Az egyes önkormányzatok feladataik ellátásának feltételeit saját, illetve külső bevételekből teremti meg. A saját bevételek közé sorolhatók a különféle helyi és települési adók; a saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hozadékából származó nyereségből, osztalék kamatból és bérleti díjból származó bevételek; az átvett pénzeszközök; törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj; és az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei. A külső bevételek közé sorolhatjuk a feladatfinanszírozási rendszert; a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok rendszerét, de az Európai Unió támogatásait is. A saját és külső bevételek közötti sajátos „köztes” kategóriaként értelmezhetjük az önkormányzatok számára átengedett bevételeket és a megosztott adóbevételeket.

Forrás:

2011. évi CXCIV. törvény a nemzeti vagyonról 5. §. 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól. 106 §., 117. § Buskó Tibor László: Településüzemeltetés. Közigazgatási urbanisztika II. Budapest, Aula Kiadó, 2011. [17-20. o.]

Relációk