gyermekvédelmi ellátások

A gyermekvédelem tágabb értelemben minden gyermekre és ifjúra kiterjedő gondoskodás, pedagógiai, pszichológiai, szociális, egészségügyi, jogi tennivalók összessége, amelyek a gyermekek és fiatalok gondozását, ellátását, eltartását, nevelését, érdekvédelmét hivatott biztosítani. Szűkebb értelemben a nehéz élethelyzetbe kerülő és/vagy különböző fejlődési, nevelési magatartási problémákkal küzdő gyermekeknek szakemberek által nyújtott speciális gondozása, segítése. Magyarországon a gyermekvédelmi rendszer működtetése az 1997. évi III. törvény értelmében állami és önkormányzati feladat, és nagyrészt a gyermekvédelmi ellátásokon keresztül valósul meg. Ezeken belül megkülönböztethetünk pénzbeli és természetbeni ellátásokat, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokat és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti szakellátásokat és a fiatalkorúak javítóintézeti nevelését.

Forrás:

Farkas Péter: Családszociológia és gyermekvédelem. Budapest, PPKE, 1997. [78. o.] 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. [15. §]

Relációk