lakáspolitika

A lakáspolitika az ingatlanállomány legfontosabb elemének, a lakásállománnyal kapcsolatos stratégiai célokat, illetve a megvalósítás eszközeit foglalja magában. Magyarországon a rendszerváltást követően elsősorban a központi (kormányzati) szintű lakáspolitikák befolyásolták a lakásállomány sajátosságait és fejlődését, például az államilag támogatott lakáshitelek, a lakásépítést vagy -bővítést segítő különféle szociálpolitikai kedvezmények által. Helyi szinten a települési önkormányzatok lehetőségei jóval korlátozottabbak ezen a téren, különösen az önkormányzati bérlakásállomány leépülése (illetve az új önkormányzati tulajdonú bérlakások építésének hiánya) a szembetűnő. Ennek ellenére a települési önkormányzatok a településrendezési tevékenységtől a lakáscélú helyi támogatásokig számos módon gyakorolhatnak közvetett befolyást a lakásállományra.

Forrás:

Buskó Tibor László: Településüzemeltetés. Közigazgatási urbanisztika II. Budapest, Aula Kiadó, 2011. [51-70. o.]

Relációk