márka

A márka az Amerikai Marketing Szövetség meghatározása szerint egy név, kifejezés, jel, szimbólum, dizájn vagy ezek kombinációja, amelynek célja, hogy egy eladó vagy eladói csoport termékét vagy szolgáltatását azonosítsa, és megkülönböztesse a versenytársakétól. S noha egy tetszőlegesen kiválasztott vállalat esetében beszélhetünk ugyan annak egyszerű márkáiról, de a márkák többnyire jól strukturált márkahierarchiába rendeződnek, amely vizuálisan jeleníti meg a vállalat által alkalmazott márkaelemeket hierarchikus elrendezésben, úgymint vállalati márka à családmárka à egyedi márka à egyedi márka termékváltozata. A településmarketing esetében szintén elterjedt a márkázás jelensége, gondoljunk olyan jól ismert márkatípusokra, mint a települések vizuális logói vagy a „Párizs, a fény városa” típusú becenevek (nicknames).

Forrás:

Kotler, Philip. – Keller, Kevin Lane: Marketingmenedzsment. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2012. [282. o.]. Bauer, András – Kolos, Krisztina: Márkamenedzsment. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2016. [97. o.]. Piskóti István: Régió- és településmarketing. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2012. [388-392. o.]

Relációk