település-üzemeltetés

A településügy operatív komponensét alkotó településüzemeltetés fogalomkörébe szűkebb értelemben azok a települési önkormányzatok által kötelezően és szabadon felvállalandó/felvállalható operatív jellegű feladatok tartoznak, amelyeket az önkormányzat közvetlenül (mint szolgáltató) vagy közvetett módon (például a paraadminisztratív szervek, a nonprofit és/vagy a magánszféra közreműködésével) teljesít. Az önkormányzati törvény szellemében azt mondhatjuk, hogy ezek a feladatok nagyjából-egészében megfeleltethetők a helyi közszolgáltatásoknak. Tágabb értelemben azonban ide tartozhat minden olyan, az önkormányzati feladatokhoz nem kapcsolható – pl. állami feladatnak minősülő – szolgáltatásforma is, amelyek a települési infrastruktúra működtetéséhez kapcsolhatók, azaz elsődlegesen a településszinthez köthetők, a településen élő embercsoport bővített társadalmi újratermelését szolgálják.

Forrás:

Buskó Tibor László: Településüzemeltetés. Közigazgatási urbanisztika II. Budapest, Aula Kiadó, 2011. [11.o., 30. o.].

Relációk