szociális ellátás

A szociális ellátások fogalomkörébe soroljuk a társadalom keretei között megszervezett összes olyan tevékenységet, melynek az a rendeltetése, hogy a társadalom tagjai (vagy azok bizonyos csoportjai) által megtermelt anyagi javak egy részének elvonásával képzett alapból támogatást adjanak mindazon személyeknek, akik (önhibájukon kívül) nem tudnak saját megélhetésükről gondoskodni (reprodukciós zavarral küzdenek), vagy akik – a társadalom fennmaradása érdekében, a társadalom által elismert módon – többletterheket vállalnak magukra. A jelenleg hatályos szabályozás szerint a szociális ellátások rendszerén belül megkülönböztethetjük egymástól a társadalombiztosítási ellátások biztosítási jogviszonyon alapuló alrendszerét, a foglalkoztatás elősegítéséhez és a munkanélküliek ellátásához kapcsolódó ellátásformákat, a családi ellátásokat és a szociális rászorultság alapján járó ellátásokat, beleértve a gyermekvédelem rászorultsági alapon járó ellátásformáit is.

Forrás:

Czúcz Ottó: Szociális jog I. Budapest, Unió Kiadó, 2003. Juhász Gábor - Tausz Katalin: Szociális jog. Budapest, ELTE TÁTK, 2012. [7. o.]

Relációk