település

A település egy adott földrajzi környezetben, annak elemeivel intenzív kölcsönhatásban élő gazdasági, társadalmi, infrastrukturális és természeti szférák kölcsönhatáson alapuló, együttműködő rendszere. Ha feltételezzük az egyes szférák harmonikus fejlettségét, akkor ideális esetben a szférák kapcsolatrendszere egy tetraéderrel tehető szemléletessé, amelynek alapja a természeti környezet, három másik lapja pedig a gazdasági, társadalmi és infrastrukturális szféra. Az élek mentén az egyes szférák között különböző erősségű kölcsönhatás van. A település maga ezen struktúrák és azok kölcsönhatásainak együtteseként értelmezhető. E rendszerek bonyolultsági szintjei szerint különíthetők el a különböző településtípusok, így például a falvak és a városok is.

Forrás:

Szűcsné Kerti Anita -Szűcs István: Településföldrajz. Debrecen, Debreceni Egyetem AMTC AVK, 2007. [6. o.]. Tóth József: Általános társadalomföldrajz I. Budapest-Pécs, Dialog-Campus Kiadó, 2002.

Relációk